OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaša dôvera a ochrana vašich osobných údajov sú pre nás kľúčové. Preto sme venovali maximálnu pozornosť tomu, ako zabezpečovať, zbierať, spracovávať a uchovávať vaše údaje. Táto politika ochrany osobných údajov vám podrobne vysvetľuje, aké údaje získavame, prečo ich zbierame a akým spôsobom s nimi nakladáme.

1. Získavanie Osobných Údajov

Naša webová stránka obsahuje kontaktný formulár, ktorý vám umožňuje nadviazať s nami spojenie. Pri tomto procese môžeme zhromažďovať osobné údaje, ako sú vaše meno, e-mailová adresa a obsah vašej správy.

2. Účely Zbierania Údajov

Zbierame osobné údaje z kontaktného formulára výhradne za účelom vzájomnej komunikácie a reakcie na vaše otázky alebo požiadavky. Vaše údaje sú nám potrebné na to, aby sme vám poskytli odpovede a riešenia, ktoré potrebujete.

3. Právny Základ a Spracovanie Údajov

Zbierame a spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý nám poskytujete vyplnením a odoslaním kontaktného formulára. Vaše údaje sú spracovávané len pre účely uvedené v tejto politike ochrany osobných údajov.

4. Bezpečnosť Údajov

Vaše osobné údaje sú uchovávané a spracovávané s maximálnou starostlivosťou a s použitím primeraných bezpečnostných opatrení, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, zneužitiu, stratám alebo zničeniu údajov.

5. Tretie Strany a Zdieľanie Údajov

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami bez vášho výslovného súhlasu, okrem prípadov, kedy to vyžaduje zákon alebo právne postupy.

6. Práva Užívateľov

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom alebo obmedzenie spracovania údajov. Môžete nám kedykoľvek napísať a požiadať o uplatnenie týchto práv.

7. Cookies

Na našej stránke môžeme používať súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok. Tieto súbory cookies nám neposkytujú žiadne osobné údaje o vás.

Vaša dôvera je pre nás základná a my si ceníme, že ste si prečítali našu politiku ochrany osobných údajov. Táto politika zohľadňuje vaše práva a zároveň nám umožňuje transparentne a zodpovedne nakladať s vašimi osobnými údajmi. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár na našej webovej stránke.